💢اعضا هیات مدیره دوره پنجم خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان مشخص شدند .

💢اعضا هیات مدیره دوره پنجم خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مشخص شدند. ️در انتخابات داخلی هیات‌مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان که پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه این تشکل برگزار گردید. …

مجمع عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان برگزار شد و با رای نمایندگان انجمن‌های تخصصی حاضر در این مجمع، ترکیب هیات‌مدیره این تشکل دستخوش تغییرشد.

مجمع عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان برگزار شد و با رای نمایندگان انجمن‌های تخصصی حاضر در این مجمع، ترکیب هیات‌مدیره این تشکل دستخوش تغییرشد. به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان با …

احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان و انار در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴

احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان و انار در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴ : در ادامه این مسیر شرکت‌ها نیاز به حمایت دارند و باید شرایطی فراهم شود تا شرکت‌های صنعتی …

امیر حسن زاده معادن اقتصادی استاندار در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴

امیر حسن زاده معادن اقتصادی استاندار در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴ : بزرگ‌ترین کمکی که می‌توان به واحدهای تولید کرد همین اعتمادبه‌نفس است. شرکت‌ها به نسبت سال قبل هم بازاریابی …

شهباز حسن پور نماینده کرمان و راور در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴

شهباز حسن پور نماینده کرمان و راور در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴ : از شرکت شهرک‌های صنعتی استان درخواست می‌کنم مجوزهایی بدون نام صادر کنند تا هر کارآفرین و سرمایه‌گذارانی …