مجمع عمومی انجمن صنایع غذایی استان کرمان برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۳/۲۶

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه مجمع عمومی انجمن صنایع غذایی استان کرمان ،  جلیل کاربخش راوری (فراوری جاده سبز آسیا ) بعنوان رئیس هیات مدیره ، محمد امینیان(شرکت صنايع بسته بندی تک چین کرمان) بعنوان نایب رئیس هیات مدیره ، حامد بدرآبادی(شرکت رطب پخش بم) بعنوان نایب رئیس دوم هیات مدیره ، مازیار میرحسینی(شرکت مهرآئین آپادانا) بعنوان خزانه دار، عضو هیات مدیره ، الهام درخشان(شرکت آرین یکتا بوتیا) بعنوان دبیر و عضو هیات مدیره،  محسن مجرین (شرکت گندم زار ) ، اکبر بصیری (پیام شیر آریا کویر ) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و عليرضا محمد آبادی (شرکت رطب معراج )بعنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب گردیدند.    

   رونق تولید?? ، تشکل تخصصی بخش خصوصی تولید و کار افرینان استان ، تولیدملی،افتخارملی