توسعه اقتصادی با توسعه بخش خصوصی بالغ و توانمند شکل می‌گیرد/ سندیکای صنایع کنسرو اجرای حلقه ارزش افزوده یک محصول را به صورت پایلوت در دستور کار قرار دهد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو کشور با بیان اینکه توسعه اقتصادی با توسعه بخش خصوصی بالغ و توانمند شکل می گیرد گفت: سندیکا راه اندازی و تکمیل حلقه ارزش افزوده یک محصول را به صورت پایلوت در دستور کار قرار دهد و این الگو را به عنوان نمونه روی دیگر محصولات پیاده سازی کند.

 

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان ، صادقی نیارکی در این دیدار که روز چهارشنبه انجام شد، با بیان این مطلب، تصریح کرد: این سندیکا می تواند زنجیره ارزش افزوده محصولات کشاورزی را تشکیل دهد و در این زمینه باید حلقه های پیشین مانند کشاورز و تولید کننده و حلقه های پسین مانند شبکه توزیع با هم و در کنار هم دیده شود.

او با تأکید بر اینکه برای زنجیروار شدن باید یک سری پارادایم‌ها مدنظر واقع شود، افزود: حلقه‌ها در زنجیره ارزش یک محصول باید به صورت پیوسته و در تعامل با دیگر عناصر دخیل در زنجیره باشد و در این راستا مهمترین نقش را خود اعضای انجمن ها بر عهده دارند.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت حلقه اصلی ایجاد زنجیره ارزش را تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی دانست و گفت: دولت باید تسهیل گری و نظارت را انجام دهد و انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی می توانند بهترین تنظیم کننده روابط بین اعضا و حلقه های زنجیره باشند.

صادقی نیارکی در این راستا ادامه داد: وقتی که بخش خصوصی به خوبی کار را به جلو ببرد، میزان مداخله دولت نیز به کمترین حد ممکن خواهد رسید.

او در پایان تصریح کرد: انجمن‌ها و تشکل‌ها در دنیا بار بزرگی را از روی دوش دولت ها برداشته اند و در کشور ما نیز باید این نگرش و باور هم در دولت و هم در بخش خصوصی می بایست تقویت شود.

گفتنی است که صادقی نیارکی از زمان معرفی به عنوان سرپرست امور صنایع وزارت صمت، نشست ها و جلسات مختلفی را با انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی در حوزه های مختلف صنعت داشته است.