چالش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات نسیه

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۷/۲۲

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: حسابداری تعهدی به عنوان مبنای حسابداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر به بروز مشکلاتی برای معاملات نسیه و فعالیت های پیمانکاران شده است.

 

احمد تشکینی بیان کرد: تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب (ثبت در دفاتر) است، یعنی پس از صدور صورتحساب، مالیات بر ارزش افزوده بر معامله مذکور تعلق می گیرد و طرفین معامله باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند.

او گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده تمایزی میان تاریخ تعلق مالیات و تاریخ پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد (ماده 11 مالیات بر ارزش افزوده).

تشکینی عنوان کرد: در معاملات نسیه مؤدی موظف است همزمان با ارائه صورتحساب یا تحویل کالا (ارائه خدمت) مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید. این امر به تشدید مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی منجر می­شود بدان دلیل که دریافت وجه معامله در آینده؛ اما پرداخت مالیات به ­هنگام انجام معامله صورت می­گیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: انجام اصلاحاتی در ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده (تعلق مالیات) مبنی بر لحاظ شرایط لازم و فرصت کافی برای معاملات نسیه و پیمانکاران کمک شایانی به حوزه تولید خواهد کرد.