حمایت ویژه از بنگاه های پیشران اقتصادی کشور در دستور کار/ لزوم نظام مند کردن روند ارائه مشوق ها

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۷/۳۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه با محوریت طرح رتبه‌بندی و تکریم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برتر کشور، گفت: واحد های پیشران صنعتی با توجه به اهمیت شان در ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید کشور و تکمیل تولیدات واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، مورد حمایت ویژه وزارت صمت خواهند بود.

 

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، رضا رحمانی افزود: باید شکل حمایت های انجام گرفته از بنگاه های بزرگ و همچنین واحدهای کوچک و متوسط به گونه‌ای باشد که دچار افراط و تفریط در این دو بخش نشویم چرا که بنگاه های بزرگ به نوعی به صورت سازمانی با بنگاه های خرد در ارتباط بوده و در تأمین بخشی از نیازهای خود به این واحدها نیازمند هستند.

وی ادامه داد: شرکت های بزرگ به عنوان پیشران و لوکوموتیو صنعت عمل می کنند و روند حمایت از این واحد ها نباید به گونه‌ای در جامعه مطرح شود که تضادی در منافع میان این دو حوزه ایجاد کند.

رحمانی خاطرنشان کرد: اگر واحدهای خرد و کوچک به عنوان زنجیره واحدهای بزرگ عمل کنند در این صورت امکان شکست بنگاه های بزرگ و پیشران به حداقل ممکن می‌رسد و ضرورت دارد در این راستا ارتباط دقیق و موثری میان این دو بخش برقرار شود.

لزوم نظام مند کردن روند شناسایی، تکریم و ارائه مشوق ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح رتبه‌بندی و تکریم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برتر گفت: این طرح و روش های اعتبارسنجی واحدها دارای اهمیت فراوانی است و باید رتبه بندی را به عنوان یک ارزش به شمار آوریم.

رحمانی افزود: در چارچوب شاخص های تعریف شده برای این طرح می‌توانیم مزیت ها و فرصت های بهتری را در اختیار کارآفرینان و تولیدکنندگان موفق و برتر کشور قرار دهیم که از جمله آنها می‌توان به ایجاد برخی تسهیلات ویژه در روند امور و درخواست های ایشان اشاره کرد.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد روند شناسایی، تکریم و ارائه مشوق ها به واحدهای برتر در طول سال با یک شکل نظام مند شده تری نسبت به قبل انجام گیرد.