چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۱۲/۰۷

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری چهارمین جلسه کارگروه رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از سی مین جلسه از سری جلسات کارگروه رفع موانع تولید می باشد تعداد 17 پرونده در این جلسه مطرح شد که از این تعداد 1 پرونده مرتبط با اداره توزیع نیرو برق شمال ، 6 پرونده مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ،3 پرونده مرتبط با اداره کل امور مالیاتی ، 1 پرونده مرتبط با سازمان صمت استان کرمان،1 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل محیط زیست و در نهایت 5 پرونده مرتبط با اداره کل تامین اجتماعی که اقدامات  لازم برای پرونده مطرح و مصوب شد  و ظرف مدت 20روز آینده ابلاغ خواهد شد.