اولین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست دکتر فدایی استاندار کرمان و دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۱/۱۷

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری اولین جلسه کارگروه رفع موانع تولید به ریاست دکتر فدایی استاندار کرمان و دبیری خانه صمت استان در استانداری خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از اولین جلسه کارگروه رفع موانع تولید در سال 99 می باشد تعداد 14 پرونده در این جلسه به ریاست دکتر محمد جواد فدایی استاندار کرمان مطرح شد که از این تعداد 2 پرونده مرتبط با شهرداری کرمان ،9 پرونده مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ،1 پرونده مرتبط با اداره کل امور مالیاتی و در نهایت 2 پرونده مرتبط با اداره کل تامین اجتماعی که اقدامات  لازم برای پرونده مطرح و مصوب شد و برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ خواهد شد.