4مورد بخشنامه اردیبهشت 99 با عناوین ذیل جهت دسترس در خانه صنعت موجود می باشد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۲/۱۶

 

1-تصویبنامه در خصوص امهال یابخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا .

2-بخشنامه در خصوص تعیین نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به مجموع سپرده های آنها در استان.

3-مصوبه جلسه مورخ 99/1/27 شورای عالی بیمه در خصوص تعیین تعرفه هزینه ارزیابی خسارت به ازای هرفقره ارزیابی برای سال 1399.

4-تصویبنامه در خصوص واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جز 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.