هشتمین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۴/۰۱
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری هشتمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از هشتمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در سال 99 می باشد تعداد 14 پرونده در این جلسه مطرح شد که از این تعداد 21 پرونده مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی  که اقدامات لازم برای پرونده ها مطرح و جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد.