انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی همگن بتن آماده استان کرمان

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
در مجمع عمومی انجمن تخصصی همگن بتن آماده استان کرمان،اعضای هیات مدیره این تشکل انتخاب شدند.

در مجمع این تشکل، محمدحسین انجم شعاع به عنوان رییس هیات مدیره،محمدکریم ابراهیمی به عنوان نایب رییس هیات مدیره،مرتضی پورجعفری به عنوان خزانه دار و مهدی رشیدی و امیرعباس پوربحرینی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و همچنین حسین جمشیدی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند. گفتنی است اعضای منتخب هیات مدیره انجمن تخصصی همگن بتن آماده استان کرمان از چهره های موثر این صنعت در استان هستند که مجموعه ای از واحدهای موفق تولید بتن را در استان مدیریت می کنند. با شکل گیری این انجمن ۱۶ انجمن تخصصی ذیل خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان فعالیت خواهند کرد