معاون اقتصادی استاندار در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن. با بیان اینکه در انتصاب مدیران دخالت نمی‌کنم اما در برکناریشان دخالت می‌کنم، گفت: ما ۲ واحد خوب و فعال در حوزه کشاورزی و صنعت در استان داریم که دستگاه‌های ما برای همین واحدهای خوب پرونده درست کردند و هر واحد را ۲هزار میلیارد تومان جریمه کردند.

تاریخ انتشار:
۱۴۰۲/۰۷/۰۸

معاون اقتصادی استاندار در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن. با بیان اینکه در انتصاب مدیران دخالت نمی‌کنم اما در برکناریشان دخالت می‌کنم، گفت: ما ۲ واحد خوب و فعال در حوزه کشاورزی و صنعت در استان داریم که دستگاه‌های ما برای همین واحدهای خوب پرونده درست کردند و هر واحد را ۲هزار میلیارد تومان جریمه کردند.

به گزارش کرمان‌نو، امیر حسن‌زاده معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه ما با یکسری تحریم‌های کرمانی مواجه هستیم، گفت: مدیر یک دستگاه مسئله‌ای را می‌خواهد و با آن موافق است؛ اما کارشناس ان دستگاه نمی‌خواهد و جلوی کار را می‌گیرد.
حسن‌زاده با بیان اینکه در دستگاه‌های مختلف این آدم‌ها هستند و بایستی مدیران دستگاه‌ها این مسائل را مدیریت کنند، گفت: مدیران دستگاه‌ها این افراد را با حقوق و اضافه‌کار به خانه بفرستند و این موضوع با مسئولیت من باشد، چرا که نبود این افراد بهتر از بودنشان است.
معاون اقتصادی استاندار در این جلسه با انتقاد از حضورنیافتن برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، گفت: هفته قبل هم قرار بود خانم رافع، رئیس مرکز ملی فرش، کرمان بیاید که نیامد و این هفته هم آقای مهندس برادران دعوت شدند و نیستند و ما از دوستان وزارت صمت گلایه داریم .
او با بیان اینکه ما ۸ میلیارد ذخیره قطعی معدنی در شمال و ۳۰۰ میلیون تن در جنوب استان داریم، گفت: اگر بخواهیم جنوب توسعه پیدا کند نیازمند معادن کوچک‌مقیاس هستیم، گفت: متأسفانه این موضوع متولی ندارد و در خصوص معدن کرور، شرکت ملی مس پروانه‌اش را گرفته و کار نمی‌کند.
معاون اقتصادی استاندار کرمان در این جلسه با بیان اینکه ۹۰ درصد بحث‌ها داخلی است و ۱۰ درصد ناشی از تحریم است، گفت: متأسفانه کار بین دستگاه‌ها گیر است و ۷۰ درصد کارها در تهران و وزارتخانه‌ها و در قوانینی که تصویب شده گیر افتاده است.
حسن‌زاده با اشاره به معدنی بودن کشور و خصوصاً استان کرمان، گفت: من خوشحال شدم که وزارتخانه بازرگانی از دستور کار خارج شد، پیشنهاد ما این است که وزارت معادن و فلزات داشته باشیم، تا وقتی که این وزارتخانه را نداشته باشیم نمی‌توانیم این مسائل را پیش ببریم .
معاون اقتصادی استاندار در این همایش متذکر شد که ۸۵ درصد از اشتغال معدنی کشور در حوزه معادن کوچک‌مقیاس است؛ اما اکثر قوانینی که در حال تصویب است برای معادن بزرگ است و معادن کوچک در حال تعطیلی هستند.
به گفته حسن‌زاده، از ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری که برای معادن داده شده است، فقط ۶ هزار پروانه فعال است.