تمدید مهلت ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال١٤٠٢

تاریخ انتشار:
۱۴۰۲/۰۹/۲۸
تمدید مهلت ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال١٤٠٢
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره ١٥٩٩٦١٢ مورخ ١٤٠٢/٩/١١ در خصوص انتخاب صادرکننده نمونه در سال ،١٤٠٢باستحضار میرساند
مهلت ثبت نام در فرآیند فوق تا ساعت ٢٤ روز جمعه مورخ ١٤٠٢/١٠/١تمدید گردیده است.

لینک ثبت نام الکترونیکی : https://topexporters.tpo.ir/login

بخشنامه :   1718082