اولین نمایشگاه تخصصی آیفارم نمایشگاه باغبانی گلخانه و تجهیزات وابسته در نمایشگاه بین المللی مشهد

اولین نمایشگاه تخصصی* آیفارم*نمایشگاه باغبانی گلخانه و تجهیزات وابسته در *نمایشگاه بین المللی مشهد* با حضور اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن پلیمر استان کرمان برگزار گردید . به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان  …

سومین نشست کمیته سیاست گذاری مراسم بزرگداشت روز صنعت ، معدن و هفته صنایع کوچک

📌سومین نشست کمیته سیاست گذاری مراسم بزرگداشت روز صنعت ، معدن و هفته صنایع کوچک امروز مورخ1403/02/30 درمحل ساختمان شماره دو خانه صنعت معدن وتجارت استان کرمان برگزار گردید. 🔹به گزارش روابط عمومی خانه صمت …

دومین نشست کمیته سیاست گذاری مراسم بزرگداشت روز صنعت ، معدن و هفته صنایع کوچک

📌 امروز مورخ 1403/02/24 درمحل ساختمان شماره دو خانه صنعت معدن وتجارت استان کرمان برگزار گردید. 🔹به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان دومین نشست کمیته سیاست گذاری مراسم بزرگداشت روز صنعت ، معدن …