سی‌ویکمین نمايشگاه بين‌المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته-ايران «آگروفود ۲۰۲۴»

تاریخ انتشار:
۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سیدی افزود: همچنین برنامه‌ریزی به منظور توانمندسازی صادراتی تولیدات صادر محور واحدهای تولیدی توسط خانه صمت و انجمن‌های همگن استان در حال انجام است.

از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ در محل دائمی نمايشگاه‌های بين‌المللی تهران برگزار می‌شود.