مجمع عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان برگزار شد و با رای نمایندگان انجمن‌های تخصصی حاضر در این مجمع، ترکیب هیات‌مدیره این تشکل دستخوش تغییرشد.

تاریخ انتشار:
۱۴۰۳/۰۴/۱۴

مجمع عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان برگزار شد و با رای نمایندگان انجمن‌های تخصصی حاضر در این مجمع، ترکیب هیات‌مدیره این تشکل دستخوش تغییرشد.


به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان با برگزاری مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمان که با دستور کار ۱-گزارش عملکرد هیات مدیره ۲-تصویب صورت های مالی ۳-برگزاری انتخابات هیات مدیره برگزار شد: ا۱- بابک اسمعیلی احمدآبادی به نمایندگی از انجمن همگن معادن فلزی استان کرمان ۲-بابک شایسته به نمایندگی از انجمن همگن صنایع پلاستیک استان کرمان ۳-محمدامینیان به نمایندگی از انجمن همگن صنایع غذایی استان کرمان ۴- علی ابراهیمی به نمایندگی از انجمن همگن صنایع کود و سم استان کرمان ۵- رامشاد طهماسبی به نمایندگی از انجمن صنایع سلولزی نساجی و صنعت چاپ استان کرمان به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره برای یک دوره چهار ساله و محمدعلی نژاد محمودی عضو هیات مدیره علی البدل ، محمدحسین بنی اسد زاده بافتی بازرس اصلی و مجید نورانی به عنوان بازرس علی البدل خانه صمت برای یک دوره یک ساله انتخاب شدند.