تفاهم نامه همکاری بین خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و پارک علم و فناوری استان منعقد گردید.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۲/۲۲

 

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان کیان سیدی دبیرکل خانه گفت: به منظور پیوند صنعت و دانشگاه و بهره گیری از امکانات و ارتقا همکاری های فیمابین در جهت حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی، پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و فناوری تفاهم نامه ای بین خانه کرمان و پارک علم و فناوری استان تنظیم و به امضا رسید.

وی افزود: هدف این تفاهم نامه ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی-پژوهشی و آموزشی با در نظر گرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین اعم از فنی، تولیدی ، نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص آنها با تاسیس و راه اندازی پایگاه دانشگاهی خانه صنعت و معدن استان کرمان می باشد که امید وارم بتوانیم با همکاری یکدیگر قدمی موثر در جهت توسعه استان برداریم.