اطلاعیه

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
دبیرخانه همایش مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن آغاز به کارکرد .

به گفته دبیر کل خانه صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان بر اساس تفویض اختیار وزارت صمت به خانه های صنعت ، معدن و تجارت استان دبیرخانه بزرگداشت روز صنعت و معدن و انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی به این تشکل کمافی السابق تفویض اختیار گردیده است وی خاطر نشان کرد واحدهای محترم متقاضی شرکت در این همایش  می توانند ضمن تکمیل فرم های مربوطه نسبت به ارسال انها از طریق ارسال به شماره واتس خانه صمت 09383683200 یا ارسال به دبیرخانه مرکزی خانه صمت به نشانی بلوار شهید عباسپور – میدان عاشورا – سازمان صنعت , معدن و تجارت استان کرمان اقدام لازم را بعمل اورند