تفاهم نامه همکاری بین خانه صنعت،معدن و تجارت کرمان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای امضا شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۲/۲۲

دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت کرمان از انعقاد تفاهم نامه بین خانه و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان کیان سیدی دبیرکل این خانه گفت: این تفاهم در راستای منظور ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی ، جهت ارتقاء سطح دانش فنی و مهارتی منابع انسانی در واحدهای صنعتی و تولیدی ، فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان و خانه کرمان امضا گردید.
وی افزود: ارتقای سطح دانش فنی و مهارتی منابع انسانی شاغل در واحدهای صنعتی و تولیدی ، ایجاد زمینه لازم برای ارتباط با معرفی مهارت آموختگان فنی و حرفه ای به جامعه تولید کنندگان و کمک به ارتقاء بهره وری و کیفیت تولیدات ملی با استفاده از ظرفیت ها، امکانات و توانمندیهای طرفین از اهداف تفاهم نامه می باشد.
سیدی افزود: از مفاد تفاهم نامه می توان به معرفی بنگاههای اقتصادی مورد نظر خانه صنعت به سازمان امور مالیاتی جهت برخورداری از تشویقات تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط و مقررات اشاره کرد که امید وارم واحد های صنعتی بیشترین بهره را در راستای بهبود بهره وری منابع انسانی خود را از این تفاهم نامه ببرند.