معرفی اعضای کمیسیون صنایع خانه ‌صنعت‌ و‌ معدن‌ کرمان

در نشست‌ امروز خانه صنعت و معدن استان کرمان که برای انتخاب هیات رییسه کمیسیون صنایع این تشکل برگزار شد، مرتضی ایرانمنش به عنوان رییس کمیسیون صنایع،رامشاد طهماسبی به عنوان نایب رییس کمیسیون و مازیار …