فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲

⛔ فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲ با سلام و احترام؛ ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، به پیوست تصویر نامه شماره1571067 مورخ1402/09/06معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان توسعه و تجارت …