اول مهرماه؛ پایان محدودیت‌های برقی صنایع| لغو محدودیت زمستان به شرط تامین سوخت

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از پایان محدودیت‌های برق‌رسانی به صنایع تا اواخر شهریور خبر داد و گفت: در زمستان چالش سوخت وجود دارد، در صورت تامین به موقع سوخت سعی می‌کنیم هیچگونه محدودیتی …