استاندار کرمان خطاب به وزیر صمت: دولت چشمش را روی حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ ببندد

استاندار کرمان خطاب به وزیر صمت گفت: انتظارمان از معادن زغال‌سنگ اکتشاف و استخراج پهنه‌های جدید، حفظ اشتغال موجود، افزایش اشتغال در این حوزه و تامین خوراک کارخانجات باشد. دولت اصلا چشمداشتی به درآمد در …