تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای فعال سازی زیرساخت‌های معادن کوچکرئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: امسال ۲۰۰ میلیارد بودجه از محل حقوق دولتی به بخش زیرساخت‌ها به منظور فعال سازی معادن کوچک اختصاص می‌یابد.

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۲/۲۶
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری در نشست ویدئو کنفرانسی که با حضور اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران و کارشناسان معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی معاونان و مدیران ایمیدرو برگزار شد بر نقش توسعه زیرساخت در فعال […]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری در نشست ویدئو کنفرانسی که با حضور اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران و کارشناسان معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی معاونان و مدیران ایمیدرو برگزار شد بر نقش توسعه زیرساخت در فعال سازی معادن کوچک تاکید کرد.

وی گفت: طرح زیربنا‌ها در سال جاری به ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه لازم دارد و در حوزه طرح احیاء و فعال سازی معادن کوچک نیز نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان هستیم.

جعفری با اشاره به لزوم تامین بودجه زیرساخت در فعال سازی معادن کوچک افزود: از مهمترین مشکلات فعال سازی معادن کوچک ایجاد زیرساخت و راه دسترسی است که با تامین بودجه آن می‌توان در تحقق فعال سازی معادن کوچک و در نتیجه اشتغالزایی در مناطق محروم کمک کرد.

وی اضافه کرد: مطالعات فعالسازی ۳۴ معدن در حال انجام است که طی ۳ ماه آینده به اتمام می‌رسد. با توجه به اینکه اکثر معادن کوچک غیرفعال در اختیار بخش خصوصی بوده و زیرساخت و احداث راه در این مناطق از مشکلات آنان برای فعالسازی معادن است باید بر لزوم توجه به زیرساخت در این مناطق تاکید کرد.

افزایش بودجه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی

جعفری در این نشست از افزایش ۶۰۰ میلیارد تومانی بودجه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: از این میزان ۴۰۰ میلیارد تومان از محل حقوق دولتی و ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تخصیص خواهد یافت.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به اعتبار صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: اگر از این صندوق حمایت شود نتیجه آن ارائه تسهیلات خوب به سرمایه گذاران این حوزه خواهد بود.

کشاورز معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به برنامه ژئو فیزیک هوایی در سازمان زمین شناسی بر لزوم توجه به این بخش در حوزه اکتشاف تاکید کرد و خواستار افزایش اعتبار تخصیص یافته برای این بخش در سال جاری شد.

در این نشست ضمن تایید ارقام بودجه در بخش معادن کوچک و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، بودجه در نظر گرفته شده برای برنامه ژئو فیزیک هوایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از ۳۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.