جلسه هم اندیشی دستگاه های اجرایی با تشکلهای خانه صمت

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
به گزارش روابط عمومی خانه صمت در راستای تعاملات خانه صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان با دستگاه های تخصصی مرتبط با حوزه فضای کسب و کار ، جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن پلاستیک خانه صمت استان کرمان با هدف گفتگوی نزدیک مدیران صنایع و با مدیران سازمان تامین اجتماعی و احصاء مشکلات بیمه ای و آموزش تخصصی قوانین و مقررات با دعوت و حضور معاون و مدیران اداره کل سازمان تامین اجتماعی در محل سالن جلسات کارخانه الومینیوم هزار با میزبانی خانه صمت و حضور جناب آقای مهندس جمشیدی جم مشاور حوزه تامین اجتماعی خانه صمت برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی دستگاه های اجرایی با تشکلهای خانه صمت

به گزارش روابط عمومی خانه صمت در راستای تعاملات خانه صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان با دستگاه های تخصصی مرتبط با حوزه فضای کسب و کار ، جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن پلاستیک خانه صمت استان کرمان با هدف گفتگوی نزدیک مدیران صنایع و با مدیران سازمان تامین اجتماعی و احصاء مشکلات بیمه ای و آموزش تخصصی قوانین و مقررات با دعوت و حضور معاون و مدیران اداره کل سازمان تامین اجتماعی در محل سالن جلسات کارخانه الومینیوم هزار با میزبانی خانه صمت و حضور جناب آقای مهندس جمشیدی جم مشاور حوزه تامین اجتماعی خانه صمت برگزار شد.

در این جلسه که جناب آقای شهابی معاون محترم بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان و سرکار خانم میرکمانداری رئیس اداره وصول حق بیمه و آقای ریحانی رییس اداره بازرسی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی شرف حضور داشتند با اظهارات امید بخش معاونت سازمان مبنی بر همراهی سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی و بررسی و حل مشکلات آنان از نزدیک و دقیق تر همراه بود ، به موضوعات تخصصی منجمله مشکلات و شیوه اجرای بخشنامه های واحد درآمد و بازرسی دفاتر قانونی و مشاغل سخت و زیان آور و تقسیط حق بیمه پرداخته شد و در ادامه بیشتر زمان جلسه صرف به پاسخگویی مسئولین سازمان تامین اجتماعی و مشاور محترم خانه صمت استان به سئولات  اعضای این تشکل شد.