مشاور حوزه کسب‌وکار خانه صمت کرمان: نمایشگاه اصفهان فرصتی مناسب برای معرفی واحدها تولیدی استان

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
«هومن فروهری» مشاور حوزه کسب‌وکار خانه صمت با اشاره به این که نمایشگاه‌های خارجی و داخلی جای مناسبی برای معرفی واحدهای تولیدی استان است گفت: با هماهنگی انجمن همگن صنایع غذایی فرصت حضور در نمایشگاه اصفهان مهیا شد.هجدهمین نمایشگاه صنایع غذایی، بسته‌بندی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در استان اصفهان در حال برگزاری است و از استان کرمان 10 واحد در غرفه انجمن تخصصی همگن صنایع غذایی استان حضور دارند.

به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان «هومن فروهری» مشاور حوزه کسب‌وکار خانه صمت کرمان در خصوص شرکت در این نمایشگاه گفت: با توجه به این که شرکت در نمایشگاه‌های شهرهای مختلف برای واحدهای تولیدی کرمان بسیار پر هزینه بوده و از طرفی واحدها زمان و توان برنامه ریزی شرکت در نمایشگاه را ندارند در سال‌های گذشته از این رویدادها باز مانده‌اند.

او ادامه داد: خانه صنعت و معدن استان کرمان با این رویکرد که نمایشگاه‌های خارجی و داخلی جای مناسبی برای معرفی واحدها تولیدی استان است با هماهنگی انجمن همگن صنایع غذایی فرصت حضور در نمایشگاه اصفهان را مهیا کرد.

فروهری افزود: این نخستین تجربه انجمن صنایع غذایی در نمایشگاه‌ها است که با همراهی 10 واحد تولید قدرتمند استان کرمان صورت گرفته و توانسته تا روز دوم نمایشگاه چند قرار تجاری موثر برای واحدها برگزار کند.

مشاور حوزه کسب‌وکار خانه صمت کرمان با اشاره به این که در اولین حضور تجربه چندانی نداشتیم اما به نظر می‌رسد واحدها نمره خوبی به ما بدهند، از همه برای بازدید از این نمایشگاه و اطلاع‌رسانی در حوزه صنعت غذایی دعوت کرد.

فروهری در پایان از زحمات و همکاری دبیر کل خانه صمت کرمان «آقای کیان سیدی»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی «آقای محمد امینیان»، دبیر انجمن صنایع غذایی آقای «مازیار میرحسینی» و دبیر اجرایی انجمن صنایع غذایی «خانم سیده فاطمه قانونی»، پیمانکارمنتخب شرکت شهرک‌های صنعتی آقای «هادی امیری» و مجموعه شرکت‌ شهرک‌های صنعتی به جهت حمایت از حضور در نمایشگاه اصفهان سپاسگزاری کرد.

فروهری در پایان از زحمات و همکاری دبیر کل خانه صمت «آقای کیان سیدی»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع خوراکی «آقای محمد امینیان»، دبیر انجمن صنایع خوراکی آقای «مازیار میرحسینی» و دبیر اجرایی انجمن صنایع خوراکی «خانم سیده فاطمه قانونی» و پیمانکارمنتخب شرکت شهرکهای صنعتی آقای «هادی امیری» سپاسگزاری کرد.