در نشست هیات مدیره انجمن پلاستیک استان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد: بررسی راه اندازي پتروشيمي كرمان با فناوري روز دنيا

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۹/۰۱
نشست هیات مدیره انجمن همگن صنایع پلاستیک خانه صمت استان کرمان با دکتر پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.در این نشست ابتدا توضيحاتي از توانمندي هاي واحدهاي توليدي خصوصي استان و عضو خانه صمت و انجمن تخصصي پليمر، پلاستيك، لاستيك و فوم از قبيل تعداد اعضا، تعداد اشتغال مستقيم و غير مستقيم، اعلام گردش مالي و امكانات استفاده مشاوره اي تخصصي انجمن ارایه شد.

در ادامه در خصوص راه اندازي پتروشيمي در استان با فناوري روز دنيا و با كمترين آب مصرفي و توانايي توليد گريدهاي تنوع پذير داراي ارزش افزوده گفت و گو و مقرر شد با ايجاد تيم تخصصي فني و استفاده از ظرفيت هاي مالي و فني اعضاي انجمن برای تامين قسمتي از مواد اوليه واحدهاي فعال در استان و همچنین مضرات مورد بحث در كاهش مصرف بسته بندي هاي پلاستيكي و جايگزيني با پليمرهاي زيست تخريب پذير توسط واحدهاي پتروشيمي در 5 سال آینده ظرف مدت يك هفته برنامه ای ارائه شود.

طرح موضوع دستورالعمل آزاد سازي خريد مواد پتروشيمي كه كليات آن از نظر انجمن مورد تاييد بوده ولي ايرادات و مشكلاتی از نظر كنترل و نظارت بر موضوع عرضه، نقش تنظيم گران بازار و به حداقل رساندن صادرات بصورت خام فروشي و بعد از تامين واحدهاي توليدي داخل از مسائل مطرح شده در این جلسه بود. در این زمینه مقرر شد نسبت به اعلام مشكلات و راهكارهاي موجود اصلاحي به رئیس کمیسیون اقتصادی ظرف مدت يك هفته آينده از طريق انجمن اعلام شود.

در بخشی از این نشست در زمینه ايجاد جلسات مشترك انجمن و دکتر پورابراهیمی بصورت دائمي در تهران و كرمان و طرح موضوعات مرتبط با توليد و صنعت استان و همچنين استفاده تخصصي از خانه صنعت، خصوصا انجمن در زمينه پليمر و پلاستيك به عنوان يكي از بازوهاي تخصصي فني در تصميم گيري و طرح موضوعات گفت و گو شد.

بررسي ايجاد كنسرسيومي متشكل از واحدهاي توليدي فعال استان داراي مشكل خريد مواد اوليه در بورس كالايي با ايجاد تعاوني و يا شركت هاي تنظيم گر بازار و خريد به صورت گروه به منظور كاهش مشكلات پيش رو و همچنين دسترسي به تامين منابع مالي كم سود بانكي در استان از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

در زمینه اجراي مصوبات جديد رفع موانع صادرات در برگشت ارز صادراتي واحدهاي توليدي بصورت واردات مواد اوليه و يا انتقال به غير توسط سازمان صمت و بانك مركزي بر مبناي دستورالعمل جديد تنظيم بازار، و ايجاد تسهيل واردات مواد اوليه داراي كمبود عرضه پتروشيمي توسط اعضاي انجمن در استان كرمان صحبت شد.

در پایان نیز بر افزایش همدلي و همبستگي كامل واحدهاي پليمري ، پلاستيكي ، فوم و لاستيكي مرتبط با خانه صمت و انجمن تخصصي استان و استفاده كامل ظرفيت هاي موجود اعضا با كمك و همياري دکتر پورابراهیمی تاکید شد.