اعضای هیات مدیره:

  • غلامرضا خالقی (رئیس هیات مدیره )
  • حسین مرتضوی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • کسری جامی (خزانه دار)
  • مرتضی طالبی (اعضای اصلی هیات مدیره )
  • مصطفی شیخ زاده (اعضای اصلی هیات مدیره )
  • حمید عباسی (دبیر)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت