بیمه و جبران خسارت

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه حامل‌های انرژی برای صنایع، سال گذشته خانه صنعت، معدن و تجارت موضوعی را مطرح کرد، مبنی بر الزام بیمه از سوی شرکت‌های خدمات‌رسان …