انتخاب ۲ کرمانی در انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
انتخابات مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن کشور برگزار و از کرمان آقای سعید زمان زاده به عنوان عضو هیات مدیره و آقای کامبیز حزینی به عنوان بازرس انتخاب شدند.

 

مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، امروز 23 آبان 1400 برگزار و طی انتخاباتی که در این مجمع صورت گرفت، هیات مدیره جدید مشخص شدند.
طی این انتخابات آقایان
امیر برکت مومنی
علیرضا صحاف امین
سعید زمان زاده
سیدرضا امامی
یدالله صادقی
به عنوان هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن انتخاب شدند.
همچینن آقای کامبیز حزینی نیز به عنوان بازرس این انجمن انتخاب شد.