۵۴ پرونده رفع موانع تولید در استان کرمان انباشت شد

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۳/۱۹

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: بیش از یک هزار پرونده این استان در سامانه هماهنگ تسهیل و رفع موانع تولید ثبت شده که از این میزان ۵۴ پرونده انباشت شده و هیچ اقدامی روی آن انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی خانه صمت استان کرمان به نقل از ایرنا، علیرضا رحمان نژاد در هشتمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان افزود: ۴۷ درخواست از پرونده ها مربوط به دستگاه‌های اجرایی و هفت مورد در بانک ها انباشت شده است.

وی اظهار داشت: ۷۸۶ پرونده رفع موانع تولید در استان کرمان برای رسیدگی در سامانه هماهنگ ثبت نهایی شده که از این میزان ۷۱۶ مورد خروجی و ۵۴ مورد انباشت داشته ایم.

وی ادامه‌داد: راه و شهرسازی ۹ مورد، امور مالیاتی سه پرونده، امور اراضی و آب و فاضلاب هرکدام هفت مورد و شرکت توزیع برق شمال استان ۶ پرونده انباشت دارند که باید تعیین تکلیف شود.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: در بانک ها بیشترین گرفتاری مربوط به بانک صادرات و پست بانک است.

وی یادآور شد: در کمیته تخصصی شهرستانی کارگروه استانی ۲۹ درخواست داشتیم که ۲۰ مورد مربوط به حوزه شهرستانی بوده و تقریبا کاری در این حوزه انجام نشده است.

معاون امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: سامانه هماهنگ تجمعی این استان برای رسیدگی به موانع تولید راه اندازی شود.

حسین مهرابی افزود: از یکهزار پرونده شمال استان کرمان نزدیک به ۱۰ درصد در مسیر رسیدگی گیر است چنانچه اداره گاز ۹ پرونده در مسیر بررسی دارد که باید به سرعت آن را تعیین تکلیف کند. 

نماینده سازمان صمت در جنوب استان کرمان نیز در این نشست اعلام کرد بنا بر آمار ارائه شده هیچ مشکلی در موانع تولید جنوب کرمان وجود ندارد و یا تولیدکنندگان مراجعه ای به این سازمان نداشته اند.

مهرابی در ادامه گفت: نامه‌ای به فرمانداری‌ها و دستگاه های اجرایی جنوب استان کرمان ارسال شود تا افرادی که مشکل دارند به سامانه هماهنگ تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت دستگاه های اجرایی برای اطلاع رسانی موانع تولید استفاده کنیم تا مشکلی برای تولیدکنندگان به وجود نیاید.

وی ادامه داد: معاونت هماهنکی امور اقتصادی استانداری کرمان روزانه سه تا چهار مراجعه کننده از جنوب کرمان دارد

معاون امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: راهنمایی صحیح به مراجعه کنندگان می تواند حجم پرونده های انباشت شده را کاهش دهد اما سامانه هماهنگ تسهیل و رفع موانع تولید می تواند آن را انجام دهد لذا باید کمک دهیم که این سامانه تقویت شود.

دبیر “خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان” نیز گفت: ۷۰ درصد پرونده هایی که به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع می شود به دلیل راهنمایی نکردن دقیق دستگاه های اجرایی است که این پرونده ها انباشت می شود.

کیان سیدی افزود: اگر میز خدمت خوبی داشته باشیم مشکل این پرونده ها رفع می شود لذا زیرساخت این میز خدمت را فراهم کردیم و مسئولیت آن را هم قبول می کنیم تا ارباب رجوع را به سمت دستگاه اجرایی مربوطه هدایت کنیم تا تولیدکننده معطل نماند.

معاون دادستان کرمان نیز در این نشست گفت: دستگاه های اجرایی که ترک فعل و کم کاری داشته باشند از طریق دادگستری تذکر دریافت می‌کنند و با پیگیری استاندار کرمان اعلام جرم علیه آنها در دستور کار قرار می گیرد.