نمای مجوزهای معدنی ۱۴۰۰

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۳/۲۱

 به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان به نقل از دنیای اقتصاد؛ لیست مجوزهای معدنی در سال‌۱۴۰۰ از سوی وزارت صمت منتشر شد. این مجوزها در سه گروه «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. ارزیابی‌های وزارت صمت نشان می‌دهد صدور پروانه اکتشاف در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد داشته است؛ این در حالی است که تعداد گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری کاهش یافته است.

پروانه اکتشاف

سال ۱۴۰۰ در ۳۱ استان کشور به‌علاوه منطقه جنوب‌کرمان و منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، ۱۰۹۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده است؛ این در حالی است که در سال‌۱۳۹۹ تعداد پروانه‌های صادره ۱۰۲۳ فقره بود، از این‌رو در سال‌۱۴۰۰ شاهد رشد ۷‌درصدی در صدور پروانه‌های اکتشاف بودیم. بر اساس آمارهای منتشرشده بیشترین پروانه‌های اکتشاف در خراسان‌جنوبی، فارس، سیستان و بلوچستان، یزد و اصفهان صادر شده است. بر اساس این گزارش، در استان خراسان‌جنوبی در سال‌۱۳۹۹ صدور ۱۰۰ پروانه اکتشاف ثبت‌شده بود، حال آنکه در سال‌۱۴۰۰ این تعداد به ۱۴۱ فقره رسید ‌که رشد ۴۱‌درصدی را تجربه کرده است. در استان فارس هم در سال‌۱۳۹۹ تعداد پروانه‌های اکتشاف صادرشده ۸۸ فقره بود و در سال‌۱۴۰۰ به ۹۷ فقره رسید و رشد ۲/ ۱۰درصدی صدور پروانه اکتشاف در این استان ثبت‌شده است. پروانه‌های اکتشاف صادره در استان سیستان و بلوچستان هم در سال‌۱۳۹۹ معادل ۸۱ فقره بود و در سال‌۱۴۰۰ به ۹۴ فقره رسید ‌که حکایت از رشد ۱۶‌درصدی دارد. صدور پروانه اکتشاف در یزد هم از ۶۴ فقره در سال‌۱۳۹۹ با رشد ۶/ ۲۶درصدی به ۸۱ فقره در سال‌۱۴۰۰ رسیده است. در استان اصفهان ۶۶ فقره پروانه اکتشاف در سال‌۱۳۹۹ صادر شده است. صدور این مجوز معدنی در سال‌۱۴۰۰ در استان مذکور به ۸۰ فقره رسیده است که حکایت از رشد ۲/ ۲۱درصدی دارد. کمترین گواهی اکتشاف در سال‌۱۴۰۰ در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و استان گلستان ثبت‌شده است. در هریک از این استان‌ها در سال‌گذشته تنها یک فقره پروانه اکتشاف صادر شده است. بیشترین رشد در صدور این پروانه مربوط به استان‌های ایلام، گیلان، کرمانشاه و خوزستان است. رشد صدور پروانه اکتشاف در استان ایلام در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۹ معادل ۳۰۰‌درصد بوده و در استان‌های گیلان، کرمانشاه و خوزستان نیز به ۱۰۰‌درصد رسیده است. بیشترین افت در صدور این مجوز معدنی نیز مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر است. در استان کهگیلویه و بویر‌احمد صدور پروانه اکتشاف افت ۴/ ۹۴‌درصدی داشته و در استان بوشهر نیز کاهش ۳/ ۸۳‌درصدی در صدور این جواز تجربه شده است.

گواهی کشف

تعداد گواهی کشف صادرشده در ۳۱ استان به‌علاوه دو منطقه جنوب کرمان و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو به ۴۸۶ فقره رسیده است؛ این در حالی است که در سال‌۱۳۹۹ تعداد گواهی کشف صادره به ۵۳۷ فقره می‌رسید، از این‌رو درخصوص صدور این جواز شاهد افت ۵/ ۹‌درصدی هستیم. در عین حال ذخیره قطعی در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد ۴/ ۲۱درصدی را تجربه کرده و در بخش هزینه‌های عملیات اکتشافی در بازه مورد‌بررسی شاهد افزایش ۱/ ۱۷۵‌درصدی هستیم.  بیشترین گواهی کشف در استان‌های یزد، فارس، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و اصفهان صادر شده است. بر اساس این آمار، در سال‌۱۳۹۹ تعداد گواهی کشف صادر شده در استان یزد ۳۸ فقره بود و در سال‌۱۴۰۰ به ۴۷فقره رسید‌که رشد ۷/ ۲۳درصدی را نشان می‌دهد.  در استان فارس ۲۸ فقره گواهی کشف در سال‌۱۳۹۹ صادر شده بود. این جواز در سال‌۱۴۰۰ به ۴۵ فقره رسید. تعداد گواهی کشف صادره در استان فارس در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد ۷/ ۶۰درصدی داشته است.  خراسان‌جنوبی سومین استان از نظر تعداد گواهی کشف است. تعداد گواهی کشف صادره در این استان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با هم برابر و معادل ۴۰ فقره بوده است، از این‌رو هیچ افت یا رشدی در صدور این جواز رخ نداده است.  استان خراسان‌رضوی با صدور ۳۷ گواهی کشف در سال‌۱۴۰۰ چهارمین استانی است که بیشترین گواهی کشف در سال‌گذشته را در اختیار دارد. البته در سال‌۱۳۹۹ تعداد گواهی کشف صادر شده در این استان ۶۲ فقره بود، از این‌رو از نظر تعداد مجوز مورد بررسی، در سال‌گذشته نسبت به سال‌۱۳۹۹ شاهد افت ۳/ ۴۰درصدی در صدور هستیم.  در سال‌۱۳۹۹ در استان اصفهان ۲۲ فقره گواهی کشف صادر شده است، حال آنکه تعداد گواهی کشف صادر شده در سال‌۱۴۰۰ در این استان به ۳۵فقره رسیده که با رشد ۱/ ۵۹درصدی در این‌باره روبه‌رو هستیم.  بیشترین رشد در تعداد گواهی کشف صادر شده در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۹ مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که رشد ۱۰۰‌درصدی صدور این جواز برای این استان رقم خورده است. همچنین بیشترین کاهش در تعداد گواهی کشف صادرشده در سال‌۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ مربوط به استان‌های البرز، تهران و گلستان است که افت ۱۰۰‌درصدی را ثبت کرده است.

پروانه بهره‌برداری

در سال‌۱۴۰۰ تعداد پروانه بهره‌برداری صادره در ۳۱ استان و دو منطقه، ۵۵۹ فقره بوده که میزان استخراج اسمی آنها ۲۷‌میلیون و ۹۵۲‌هزار تن برآورد شده است. میزان اشتغال‌زایی پروانه بهره‌برداری صادر شده، ۴‌هزار و ۵۷۱ نفر است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۹ کاهش ۳/ ۱۸‌درصدی داشته است. همچنین میزان استخراج اسمی در سال‌گذشته نسبت به سال‌۱۳۹۹ افت ۲/ ۴۲درصدی را تجربه کرده و میزان اشتغال در این بازه زمانی با کاهش ۹/ ۱۷‌درصدی روبه‌رو بوده است.  بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری در سال‌۱۴۰۰ در استان‌های خراسان‌رضوی، یزد، فارس، کرمان و خراسان‌جنوبی صادر شده است. بر اساس این گزارش در سال‌گذشته در استان خراسان‌رضوی ۶۱ پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به سال‌۱۳۹۹ افت ۹/ ۱۲درصدی را تجربه کرده است. در استان یزد هم ۵۱ پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد ۸/ ۳۰‌درصدی داشته است. در سال‌گذشته در استان فارس ۳۶ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده که افت ۴/ ۲۹درصدی را نسبت به سال‌۱۳۹۹ نشان می‌دهد. همچنین در استان کرمان و خراسان‌جنوبی نیز هریک ۳۵ فقره از این جواز صادر شده است که به ترتیب بیانگر رشد ۴/ ۹درصدی و افت ۱/ ۲۷درصدی نسبت به سال‌۱۳۹۹ هستند.  علاوه بر این، بیشترین رشد در صدور پروانه بهره‌برداری مربوط به استان گیلان است که رشد ۱۰۰‌درصدی را در تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده نشان می‌دهد.  بیشترین کاهش در تعداد جوازهای صادرشده مذکور هم مربوط به استان بوشهر است که نسبت به سال‌۱۳۹۹ با افت ۲/ ۶۹‌درصدی مواجه شده است.