شانزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در حال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۴/۰۱

شانزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان«دهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شمال استان»  ️ به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ شانزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان«دهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شمال استان» در محل سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان جهت بررسی مشکلات واحدهای متقاضی در حال برگزاری است.