اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان انتخاب شدند

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۴/۱۶

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ در مجمع انتخابات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان که روز گذشته به صور ت مجازی برگزار گردید؛ آقایان مهندس غلام‌عباس پورسیدی با تعداد 452 رأی، دکتر علیرضا کریمی با تعداد 319 رأی، مهندس محمد عباس‌پور با تعداد 306 رأی، مهندس محمودرضا زنگی‌آبادی با تعداد 299 رأی و مهندس محمدرضا محمدحسنی با تعداد 237 رأی به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

 همچنین در این مجمع جناب آقای مهندس محسن پورنامداری با کسب 405 رأی به سمت دادستان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان انتخاب گردید.