دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در حال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۴/۲۰

  به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم‌اکنون دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در محل سالن جلسات سازمان صمت استان کرمان در حال برگزاری است.