دبیر کل خانه صمت ایران

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۴/۲۲

ادغام حقیقی وزارت صمت کارآمدتر است

خالقی دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، گفت: یکی از نقدهای وارده به وزیر صمت ادغام وزارت صنعت و معدن با تجارت بود، این وزارتخانه ها متصل بودند اما ادغام نه، با تغییر چارت ادغام حقیقی ایجاد شد. به مناسبت روز ملی صنعت و معدن همایشی در سالن سران اجلاس با حضور رئیس جمهور، وزیر صمت و سایر دولتمردان برگزار شد، در این همایش فعالین تمام صنایع حضور و نمایندگان آن ها به بیان مطالب و مشکلات پرداختند. در همین همایش ۸ واحد صنعتی بزرگ و ۲۰۹ طرح صنعتی و معدنی آماده بهره برداری با دستور رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد. در حاشیه این همایش به دلیل حضور رئیس جمهور پس از هفت سال، با آرمان خالقی دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران به گفت و گو پرداختیم که در ادامه بخشی از آن را خواهید خواند:

* این همایش و دستاورد آن را برای صنعتگران چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما امروز می تواند چه تاثیری در وضعیت صنعت داشته باشد؟
معمولا به روز صنعت و معدن چند نگاه داریم؛ نخست اینکه روز نمادین است و یاد آوری برای ذکر موضوعات مرتبط با صنعت بوده که هم دیدگاه بخش خصوصی را به دولت، قوه قضایه و مجلس شورای اسلامی بیان کنیم، هم اینکه دیدگاه های این سه قوه را بشنویم. این همایش در حقیقت گفت و شوند رسمی است، در طول سال امکان تعامل ایجاد ندارد. در این روز اهم مشکلات مطرح شود، همچنین تجدید دیدار صنعتگران با یک دیگر ایجاد می شود. بعضا خواسته های مهمی که اینجا مطرح می شود، با پاسخ مسئولان زمینه مطالبه گری را برای ما ایجاد خواهد کرد. زیرا یک مقام دستاوردی را ارائه یا راهکاری را عنوان می کند که نیاز به فضا تعاملی مابین دارد. این درحالی است که از یکم تیرماه تا دهم تیرماه یک دهه به نام تولید و تجارت ایجاد شد، در این دهه مناسبت های برای عرضه دستاوردها ایجاد شد.

* به نظر شما حضور رئیس جمهور و وزیر صمت در همایش ملی روز صنعت چه پیامدی می تواند برای بهبود وضعیت تولید داشته باشد؟
امسال پس از چندسال رئیس جمهور یک دولت در روز صنعت، معدن و تجارت حضور یافتند، تقریبا هفت سال بود که معاون اول ریاست جمهوری حضور می یافتند. در سال نخست ریاست جمهوری این سوال ایجاد می شود، رئیس دولت چقدر برای صنعت اهمیت قائل و آیا در جمع آن ها حضور می یابد؟ نشان می دهد که رئیس دولت سیزدهم تحمل شنیدن سخنان صنعتگران را داشته و باب مذاکره دولت و صنعتگران فراهم است. وزیر صمت طی سال با صنایع ارتباط دارد و تاکنون به خاطر ندارم وزیر صمت در روز همایش حضور نداشته باشد. صحبت های که رئیس جمهور ارائه دادند نشان از فراهم بودن مطالبه گری دارد.

* روز صنعت را شاید بتوان کارنامه وزیر صمت به عنوان شخص نخست سیاستگذاری صنعتی کشور شناخت، نظر شما در خصوص کارنامه ایشان چیست؟
سیدرضا فاطمی امین حدود نه ماه است که وزیر هستند در این مدت کارنامه شان در سال نخست فعالیت دولت نباید قضاوت شود. مگر اینکه وزیر عملکرد بسیار خوبی نداشته باشد، اما تاکنون فاطمی امین نشان داده ارتباط مناسبی با تشکل های مختلف گرفته اند. از بهمن ماه تاکنون که دولت به دنبال تغییر قیمت ها بود، بار و فشار زیادی به وزارت متبوع ایشان وارد شد. از سوی طرح و برنامه های برای تغییر چارت سازمانی وزارت صمت داده شد که برای کارآتر کردند. این موضوع نقدها ما نیز بود، زیرا وزارت صنعت و معدن با تجارت ادغام نشده بود، متصل بود، برای ادغام حقیقی باید کارآتر می شد. چارتی که نوشتند انتظار صنعتگران در حال فراهم شدن است، حدالمقدور از تفکیک این وزارتخانه باید پرهیز شود. اما ادغام حقیقی باید رخ دهد./بازار