یک کرمانی عضو شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور شد

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۵/۰۲

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان به نقل از عادل کریمان؛ یک کرمانی به عنوان عضو شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شد در انتخابات پنجمین دوره شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری که در سراسر کشور برگزار شد، مهندس غلامعباس پورسیدی با ۵۰۲ رای کارشناسان به عنوان عضو اصلی شورای عالی از حوزه انتخابیه استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد برای یک دوره چهار ساله انتخاب گردید. همچنین در انتخابات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان نیزآقایان مهندس غلامعباس پورسیدی، دکتر علیرضا کریمی، مهندس محمد عباسپور، مهندس محمد زنگی آبادی و مهندس محمودرضا محمدحسنی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند. نتیجتاً: ارکان کانون به شرح زیر می باشند: عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره: آقای مهندس غلامعباس پورسیدی عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره: آقای مهندس محمد عباس پور عضو اصلی و خزانه دار کانون: آقای دکتر علیرضا کریمی عضو اصلی و دبیر کانون: آقای مهندس محمودرضا محمدحسنی عضو اصلی هیئت مدیره: آقای مهندس محمد زنگی آبادی.