سی و پنجمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در حال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۲۰

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، سی و پنجمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان هم اکنون در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با 7 دستورکار در جهت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در حال برگزاری است.