سی و ششمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان درحال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۲۱

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، سی و ششمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان هم اکنون در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با 4 دستورکار در جهت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در حال برگزاری است.