شرایط و موارد لازم جهت اعطای تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۲۳

الف) رشته های مختلف صنایع پیشرفته شامل موارد و عناوین زیر است:

 • فناوری های زیستی
 • فناوری های نانو
 • مواد پیشرفته: فلزات، کامپوزیت ها، سرامیک ها، پلیمرها
 • اپتیک و فوتونیک
 • الکترونیک و کنترل
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزای کامپیوتری
 • فرایندهای پیشرفته و سیستم‌های هوشمند
 • تجهیزات پیشرفته مهندسی ساخت، تولید و آزمایشگاهی
 • محصولات پیشرفته مهندسی پزشکی
 • هوفضا: پرنده ها و ماهواره ها
 • انرژی های نو
 • محصولات پیشرفته سایر بخش ها
 • سایر صنایع نوپدید طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب) برخی شرایط تسهیلات وام صندوق به شرح زیر است:

 • نرخ سود تسهیلات: بین 5 تا 15 درصد بسته به سطح فن آوری و نوع فعالیت
 • انواع تضامین شامل: سفته- وثیقه ملکی- ضمانت نامه
 • سقف اعتباری هر متقاضی: پنجاه میلیارد ریال(افزایش سقف تا 150 میلیارد ریال در دست اقدام است)
 • اولویت ها: افزایش میزان تولید، تعمیق تولید داخل، جایگزین واردات، ایجاد اشتغال، صادرات، توسعه فن آوری های نوین، تحقیقات کاربردی
 • زمان بازپرداخت تسهیلات: 1 الی 3 سال(با توجه به ماهیت و مولفه های اقتصادی طرح)

ج) تسهیلات صندوق دارای انواع زیر است:

 • سرمایه در گردش تولید محصولات و خدمات
 • خرید تجهیزات
 • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • تحقیق و توسعه و نمونه سازی محصولات
 • ایجادآزمایشگاه مرجع
 • اخذ تاییدیه و استاندارد
 • آموزش های تخصصی

د) مدارک مورد نیاز:

مدارک عمومی شرکت شامل مواردی مانند اساسنامه و روزنامه رسمی ، فهرست سهامداران، هرگونه مجوز و تاییدیه شرکت، اظهارنامه های مالیاتی، صورت مالی حسابرسی شده، لیست بیمه و…است.

مدارک اختصاصی طرح شامل مدارک و مستنداتی که با توجه به شرایط اختصاصی طرح از متقاضی دریافت می گردد که شامل لازم جهت توجیه فنی، اقتصادی و بازار طرح می باشد.

جهت شروع بررسی موارد شامل درخواست متقاضی، فرم پرسشنامه و کلیه مدارک و مستندات طرح، توسط یک نامه به صندوق ارسال می گردد.