چهل و ششمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۱۲/۰۱

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، چهل و ششمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان امروز در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با هفت دستورکار در جهت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار گردید.