آیین نامه ها:تامین اجتماعی

بخشنامه در خصوص صدور گواهی نقل و انتقال در خصوص کارگاه ها ، کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی تملک شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

دانلود فایل : صدور گواهی نقل و انتقال در خصوص کارگاه ها، کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی تملک شده توسط بانک ها

بخشنامه موضوع تسهیل فرایند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی املاک

دانلود فایل : بخشنامه موضوع تسهیل فرایند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی املاک

بخشنامه موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر

دانلود فایل: بخشنامه موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر

اصلاحیه اطلاعیه حقوق و دستمزد مشمول قانون کار سال ۱۴۰۰

اصلاحیه اطلاعیه حقوق و دستمزد مشمول قانون کار سال ۱۴۰۰

واگذاری فرایند انجام بازرسی از کارگاه ها به کارگزاری های رسمی سازمان

دانلود فایل : واگذاری فرایند انجام بازرسی از کارگاه ها به کارگزاری های رسمی سازمان

گام های اساسی در مسیر خدمات درمانی رایگان برای 45 میلیون نفر بیمه شدگان سازمان .

دانلود فایل : گام های اساسی در مسیر خدمات درمانی رایگان برای 45 میلیون نفر بیمه شدگان سازمان .