انتخابات خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۰/۲۰

بالاخره دوره جدید خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان با بسته شدن پرونده یک دوره رکود در این تشکل و انتخاب هیات مدیره و رییس جدید، رقم خورد و جلیل کاربخش راوری که پیش از این او را به عنوان رییس کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی اتاق بازرگانی کرمان می شناختیم مسئولیت راهبری و هدایت خانه صنعت، معدن و تجارت، رابرعهده گرفت.
نمایندگان انجمن های صنعتی و معدنی کرمان برای انتخابات خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان، گرد هم آمدند و هیات مدیره جدید این خانه را انتخاب کردند.
آقایان جواد شارعی، علی نارویی، جلیل کاربخش راوری، سعید فخاران و سید حسین مهاجرانی به عنوان اعضای اصلی و محمدرضا نعمت الهی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و مظفر محمدی هم به عنوان بازرس اصلی دوره جدید خانه صنعت، معدن و تجارت، حایز اکثریت آرا شدند.
خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان ساعتی پس از برگزاری انتخاب هیات مدیره جدید خود، انتخاب داخلی هیات مدیره را هم برگزار کرد و جلیل کاربخش راوری به عنوان رییس، علی نارویی به عنوان نایب رییس و سید حسین مهاجرانی به عنوان خزانه دار خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان و کیان سیدی به عنوان دبیر کل این تشکل انتخاب شدند.