معرفی اعضای کمیسیون معادن خانه ‌صنعت‌ و‌ معدن‌ کرمان

تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۰/۲۵

اعضای کمیسیون معادن خانه ‌صنعت‌ و‌ معدن‌ کرمان معرفی شدند

در نشست‌ امروز خانه صنعت و معدن استان کرمان که برای انتخاب هیات رییسه کمیسیون معادن این نهاد برگزار شد، احد ضیایی به عنوان رییس کمیسیون معادن، مسعود ربیعی وزیری به عنوان نایب رییس کمیسیون و کامران نارویی به عنوان دبیر کمیسیون،انتخاب و معرفی شدند.