در شانزدهمين جشنواره توليد ملي بيان شد؛ سهل آبادي:تولید و صادرات عامل اصلی رونق اشتغال و اقتصاداست

تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۲/۰۱

ه گزارش بازنيوز، سيدعبدالوهاب سهل آبادی در شانزدهمين جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملي با بيان اينكه امروز درجنگ اقتصادی، تولیدِ داخلی و صادرات عامل اصلی رونق اشتغال و اقتصاد به حساب می‌آید، افزود: دستیابی به این رونق با همکاری سه ضلع میسر است که ضلع اول آن تولید کنندگان هستند یعنی تولید کنندگان باید با تولید کیفی ، بهبود تولید را ایجاد کنند در ضلع دوم مردم از تولید کیفی داخلی حمایت و استفاده کنند و ضلع سوم دولت است که باید برای تولید خوب با تولید کنندگان همراهی کند. وی گفت: این در حالی است که قوانین فراوان و نظارت ضعیف موجب شده با وجود قانون بهبود کسب و کار و قانون رفع موانع تولید، اتفاق خاصی در تولید نیفتد اما انتظار این بود با وجود تحریم ها و مشکلاتی که بیگانگان ایجاد کردند همراهی با تولید باید بیشتر می شد. رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه دیون و مسائل ارزی از جمله مشکلاتی است که تولید کنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند افزود: متوقف کردن بهره های بانکی و همراهی تامین اجتماعی می تواند به رونق تولید کمک کند. سهل آبادی گفت : دولت هم اکنون١٨٠٠میلیارد تومان به تامین اجتماعی که متعلق به کارفرما و کارگر است اما در تصمیم گیری های آن نقشی ندارند بدهکار است. وی افزود: وقتی ما تولید را با زمان طولانی می فروشیم اما هر سه ماه یک بار باید ارزش افزوده بپردازیم این اقدام جریمه ای بر سر راه فعالیت تولید کنندگان است. رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: همه این مشکلات در حالی است که هیچ بانکی محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قبول نمی کند و بهره های پشت سر هم بانکی در عمل تولید را مختل کرده است.