کار گروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی تشکیل می شود / بازنگری و اصلاح سهمیه های موجود

تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۲/۱۹

فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه ای به روسای سازمان های استان ها ، مسئولیت تشکیل کار گروه استانی مدیریت تقاضای پتروشیمی را بر عهده معاون امور صنایع سازمان صنایع استان ها، گذاشت.
به گزارش ویکی پلاست، (در تاریخ یکشنبه 19 اسفندماه ) این کارگروه که متشکل از بازرس سازمان صمت استان، نماینده معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت استان، نماینده انجمن یا تشکیل مرتبط با صنعت ذیربط و مسئولیت آن با معاون امور صنایع سازمان صمت استان است، وظیفه رسیدگی به درخواست ثبت در سامانه بهین یاب واحدها جهت خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا را به عهده خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، رسیدگی به درخواست واحدهای تولیدی جدیدالتاسیس، اصلاح ظرفیت یافته، فعال مجدد (اعم از واحدهای فعال مجدد و واحدهایی که به هر دلیل ، خرید از بورس آن ها غیر فعال شده) و متقاضیان تغییر در سهمیه خرید از بورس محصولات مذکور شامل تغییر نوع ماده، «گرید» و میزان آن یا هر تقاضای دیگری جهت معرفی به بورس، به عهده کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی خواهد بود.
اصلاح سهمیه ها/ ابلاغ قریب الوقوع دستورالعمل جدید صدور مجوزهای صنعتی و بازرگانی
در بند دوم نامه مقیمی بر اصلاح سهیمه مواد پتروشیمی واحدهایی که قبلا برای خرید این گونه محصولات از بهین یاب به شرکت بورس معرفی شده اند تاکید شده است، چرا که به زودی دستورالعمل جدید صدور مجوزهای صنعتی و بازرگانی، موضوع اصلاح پروانه های بهره برداری واحدهای مصرف کننده محصولات پتروشیمی ، به ابلاغ دستورالعمل موکول شده است.
در صورت عدم وجود انجمن یا تشکل استانی چه باید کرد؟
بند سوم نامه معاون امور صنایع وزیر صنعت به تشریح نقش نمایندگان انجمن ها یا تشکل های مربوطه در کارگروه یاد شده می پردازد. در صورت عدم وجود انجمن یا تشکل استانی مرتبط با صنعت ذیربط، لازم است نماینده انجمن یا تشکل ملی و فراگیر صنعت مربوط، در جلسه حضور یابد.
در این رابطه فهرست اطلاعات مربوط به انجمن ها و تشکل های فراگیر ملی مربوط به دفتر صنایع شیمیای و سلولزی و همچنین دفتر صنایع نساجی و پوشاک، شامل نام، زمینه فعالیت، شماره تماس و شماره نمابر، برای انجام هماهنگی به منظور حضور نماینده آن ها در کار گروه مذکور، به پیوست این نامه برای روسای سازمان صمت استان ها ارسال شده است.
تاکید بر نظارت مستمر
مقیمی در بند پایانی خود به افزایش گزارش های واصله در خصوص سوء استفاده واحدهای تولیدی معرفی شده به بورس کالا از طریق بهین یاب برای خرید مواد اولیه اشاره و یادآوری می کند: مسئولیت جنابعالی (رئیس سازمان صمت استان ها ) در خصوص نظارت مستمر بر وضعیت فعالیت این گونه واحدها، میزان سهمیه مورد نظر و نحوه مصرف مواد دریافتی، کلیه عواقب ناشی از سوء مصرف مواد اولیه پتروشیمی خریداری شده از بورس کالا توسط واحدهای تولیدی بر عهده آن سازمان خواهد بود.