مجمع عمومی انجمن سلولزی نساجی ‌و صنعت چاپ استان کرمان برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۳/۲۶

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه مجمع عمومی انجمن سلولزی نساجی ‌و صنعت چاپ استان کرمان  رامشاد طهماسبی (شرکت کرمان مقوا) ، حسن علی احمدی(شرکت زرین بافت کرمان)،  سینا مشکانی(شرکت سینا چوب کرمان) ، محمدرضا انتظاری(شرکت فرش الماس کویر) ، سیامک نجارمنصور(شرکت پشمبافی اسیا) بعنوان اعضای اصلی و آقای عارف طهماسبی(شرکت زرین تاب)بعنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب گردیدند. 

      رونق تولید، تشکل تخصصی بخش خصوصی تولید و کار افرینان استان، تولیدملی،افتخارملی