داخلی سازی 77 قطعه با برگزاری میز اول و دوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و کاهش 175 میلیون یورویی ارزبری

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۷/۱۵

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: با برگزاری میز اول و دوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو در مجموع ۷۷ قطعه ساخته می شود که بیش از ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری دارد.

 

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، مهدی صادق نیارکی در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بیان کرد: توسعه تولید ملی یکی از مهمترین دغدغه های کشور بوده که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست.

او با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری رونق تولید را کلید حل بسیاری از مشکلات دانستند، اضافه کرد: ایشان تاکید داشتند که با رفع موانع تولید، اشتغال و صادرات و توسعه رونق خواهد گرفت.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با تأکید بر اینکه تمرکز بر پتانسیل ها و برونگرایی در رونق تولید و تعمیق ساخت داخل مورد تاکید وزارت صمت قرار گرفته است، گفت: توسعه ساخت داخل در صنایع مزیت دار و مدیریت واردات با هدف کاهش ارزبری مورد برنامه ریزی در وزارت صمت واقع شده است.

صادقی نیارکی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری میز اول تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو بیان کرد: در این میز با هدف تکمیل زنجیره ارزش با محوریت کاهش وابستگی تولید۳۵ قطعه توسط ۳۲ شرکت قطعه ساز کلید خورد که ارزش قراردادها در نخستین میز ساخت داخل ۷۴۰ میلیارد تومان با کاهش ارزبری ۸۵ میلیون یورویی بوده است.

او با اعلام اینکه در دومین نیز ساخت داخل ۳۶ شرکت قطعه ساز برای ساخت ۴۲ قطعه حضور دارند، افزود: ۹۰ میلیون یورو کاهش ارزبری میز دوم است و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش قراردادهای آن است.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با بیان با برگزاری میز اول و دوم در مجموع ۷۷ قطعه ساخته می شود که بیش از ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری دارد، ادامه داد: از قراردادهای میز اول 12 قطعه به تولید انبوه رسیده است و با تکمیل ۳ قطعه در میز اول ۲۰ هزار خودرو از کف پارکینگ‌ها خارج شده است.

صادقی نیارکی با اعلام اینکه نهایت ارزی که بابت واردات قطعات مورد نیاز خودرو از کشور خارج می شود بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو است، گفت: با تداوم برگزاری میزهای تخصصی ساخت داخل آن را به کمترین حد خواهیم رساند و از شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین و فناورانه برای ورود به این عرصه دعوت می کنیم.

او با اشاره به موضوع صندوق های پیشران برای تجمیع سرمایه ها و پذیره نویسی عمومی برای حمایت از ساخت داخل گفت: وزارت صمت از مکانیزم های مختلف برای ثبات دائمی در برنامه تعمیق ساخت داخل استفاده می‌کند.