سیاست وزارت صمت، تفویض اختیارات بیشتری به استانها و تشکل هاست/ تشکلهای خصوصی نیازمند تقویت و ارتقا هستند

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۸/۲۵

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:حرکت جدیدی را برای تفویض اختیارات به بخش خصوصی آغاز کردیم و آمادگی داریم دامنه آن را گسترش دهیم. 

 

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، سعید زرندی در اجلاس روسای خانه های صنعت و معدن در مشهد مقدس گفت: خانه های صنعت و معدن ساختار مناسبی برای کمک به صنعت را دارند اما باید با تقویت و ارتقا آن زمینه را برای تفویض بیشتر اختیارات مهیا کنند
وی افزود: تشکل های مختلف بخش خصوصی با سعه صدر بیشتر با هم تعامل و همکاری کنند.

زرندی تاکید کرد: انحصار دولتی بد است اما معتقدم انحصار در بخش خصوصی بسیار بدتر است.

معاون طرح و برنامه همچنین در این اجلاس گفت: یکی از مهمترین مشکلات تولید تامین نقدینگی است لذا جهت تمرکز این موضوع در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر تامین مالی در معاونت طرح و برنامه ایجاد می شود.

زرندی افزود: در حال تهیه برنامه های سال ۹۹ هستیم لذا از همه صاحب نظران و تشکل ها و بخش خصوصی دعوت می کنیم برنامه های خود را جهت تدوین نهایی ارسال نمایند.

وی در تشریح وضعیت تولید گفت: سال ۹۷ برای تولید سخت بود اما توانست از شرایط دشوار عبور کند و امیدواریم روند رشد مثبت تا پایان سال تحقق یابد.

زرندی گفت: تعمیق ساخت داخل و گسترش صادرات با تمرکز به کشورهای همسایه از مهمترین برنامه های است که در وزارتخانه دنبال می شود.

وی در پاسخ به انتقاداتی در خصوص تسهیلات بانکی به تولید گفت: یکی از مهمترین منابعی که برای تولید در بودجه نظر گرفته شده بود منابع تبصره ۱۸ تعیین شده که کل مبلغ آن ۲۰ هزار میلیارد تومان می باشد.

زرندی توضیح داد: تا آبان ماه، مجموع تسهیلات اعطایی از منابع تبصره ۱۸ به ۱۴۶واحد به مبلغ ۸۴۰ میلیاردتومان بوده است که روند مطلوبی را نشان نمی دهد.