اولین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۱۰/۲۸

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیر کل  این خانه از برگزاری اولین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از بیست و هفتمین جلسه از سری جلسات کارگروه رفع موانع تولید می باشد تعداد 12پرونده بررسی شد که از این تعداد 2 پرونده مرتبط با حوزه تامین اجتماعی ، 4  پرونده آن مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ، 3 پرونده مرتبط با حوزه امور مالیاتی ، 3پرونده مرتبط با حوزه خانه صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان ، 1پرونده مرتبط با حوزه محیط زیست ، فرمانداری بردسیر  وهمچنین 1پرونده مرتبط با حوزه دبیرخانه ستاد تسهیل بود که اقدامات  لازم برای پرونده مطرح شده مصوب و طی 20روز آینده ابلاغ خواهد شد.