دومین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۱۱/۲۱

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری دومین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه تعداد 14پرونده بررسی شد که از این تعداد 1پرونده مرتبط با حوزه اداره آب فاضلاب شهری ،آب منطقه ای ومحیط زیست ، 11تعداد مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ، 1 پرونده مرتبط با حوزه امور مالیاتی بود و 1 پرونده مرتبط با حوزه منابع طبیعی که در این جلسه تعداد14 پرونده جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد